Polityka prywatności

Wstęp

Każdego klienta firmy Carmen&BW Sp. z.o.o. i każdego użytkownika serwisów internetowych oraz wszelkich innych usług online oferowanych przez firmę Carmen&BW Sp. z.o.o. obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na naszych stronach WWW.
Carmen&BW Sp. z.o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników swoich serwisów internetowych oraz wszelkich innych oferowanych usług online. Powierzone nam dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień w sklepach internetowych oraz w celach realizacji pozostałych oferowanych usług online i nigdy nie będą udostępniane innym podmiotom.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Carmen&BW Sp. z.o.o. możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówień czy usług. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych czasopism/newsletterów należących do Carmen&BW Sp. z.o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma/newslettera. Imię pozwala nam zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie produktów i usług

Zamawianie produktów i usług oferowanych przez Carmen&BW Sp. z.o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych.

Niezapowiedziane wiadomości

Carmen&BW Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów internetowych oraz oferowanych usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Carmen&BW Sp. z.o.o. przy okazji wysyłania np. opnii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Carmen&BW Sp. z.o.o. mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.