Polityka prywatności

Wstęp

Każdego klienta firmy Helios Sp. z.o.o. i każdego użytkownika serwisów internetowych oraz wszelkich innych usług online oferowanych przez firmę Helios Sp. z.o.o. obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na naszych stronach WWW.
Helios Sp. z.o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników swoich serwisów internetowych oraz wszelkich innych oferowanych usług online. Powierzone nam dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień w sklepach internetowych oraz w celach realizacji pozostałych oferowanych usług online i nigdy nie będą udostępniane innym podmiotom.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Helios Sp. z.o.o. możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówień czy usług. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych czasopism/newsletterów należących do Helios Sp. z.o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma/newslettera. Imię pozwala nam zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie produktów i usług

Zamawianie produktów i usług oferowanych przez Helios Sp. z.o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych.

Niezapowiedziane wiadomości

Helios Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów internetowych oraz oferowanych usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Helios Sp. z.o.o. przy okazji wysyłania np. opnii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Helios Sp. z.o.o. mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.